Markerwadden eilanden in IJsselmeer

Markerwadden en eilanden in het IJsselmeer.

Het IJsselmeer is aan verandering onderhevig. Over een paar seizoenen zul je toch echt moeten uitkijken voor markerwadden en eilanden in het IJsselmeer!
Onder de Enkhuizen-Lelystad dijk zijn er al wat natuurgebieden opgespoten, en deze worden komend seizoen uitgebreid met echte eilanden, genoemd de Marker Wadden.
Deze markerwadden worden aangelegd ter versteviging van de dijk, en ter bevordering van de natuur ter plekke. Een of twee eilanden zullen toegankelijk worden voor zeilboten, en worden voorzien van een aanlegsteiger.

Daarna zullen er ook elders in het IJsselmeer, of eigenlijk Markermeer eilanden worden opgespoten. Voor de Hoornse Hop worden een aantal luwte-eilanden gecreëerd en voor IJburg bij Amsterdam zal er ook het een en ander gaan gebeuren.
De reden voor de eilanden bij Hoorn is vooral om een gezonde variatie aan dieren en planten te creeren via natuurlijke processen. Ook wordt er geprobeerd om het aantal waterplanten te reduceren.

Lees ook ons artikel over het IJsselmeer, of hieronder een mooi artikel in het blad Zeilen:

eilanden marker wadden ijsselmeerEilandhoppen op het Markermeer en IJsselmeer:

Via natuurlijke processen een schoon en gezond meer met een grote variatie aan dieren en planten, dat is het doel. Om dit te bereiken wordt dit voorjaar gestart met diverse maatregelen in het markermeer.

Komend voorjaar gaat de aanleg van start van de Markerwadden ten zuiden van de Houtribdijk en de luwtedammen of eilanden voor de ingang van het Hoornse Hop. Dit is het meest in het oog springende resultaat van het onderzoeksprogramma “Natuurlijk Markermeer-IJmeer”.

Zes jaar lang werkte de stuurgroep markermeer-IJsselmeer aan uitgebreide studies hoe het ecosysteem van het vaarwater ten zuiden van de houtribdijk verbeterd zou kunnen worden. De groep bestaande uit de provincies Flevoland en Noord-Holland, de gemeentes Hoor en Lelystad en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, was daarbij ook in gesprek met belanghebbenden, zoals het watersportverbond, de nederlandse vereniging van Toerzeilers, de beroepsvereniging van charterschippers BBZ en natuur en milieuorganisaties.

Een van de problemen in het markermeer is het gebrek aan waterplanten die het sllip bpo de bodem vasthouden. De opdwarrelende slib heeft nadelige gevolgen voor de visstand en ander onderwaterleven. Gebrek aan waterplanten? Dat klinkt watersporters die vast komen te zitten in de slierten absuerd in de oren. Er is te weinig variatie in de waterplanten. Bodembedekkers die slib vasthouden groeien alleen in helder water waar licht de bodem bereikt. Dat gebeurt nu niet door het opdwarrelende slib, waardoor sliertplanten als fonteinkruid gaan woekeren. Daarom is het nodig luwtes te creeren waar slib op de bodem blijft liggen. De verwachting is dat met het genomen maatregelen  een toekomstbestendig ecosysteem ontstaat, oftwel een beter leefgebied voor vissen, mosselen en andere waterdieren.

Trekpleisters van het IJsselmeer.

Voor zeilers een zeilboot huurders bieden de maatregelen in het IJsselmeer op korte termijn wellicht een toename van hinderlijke waterplanten, maar in het vooruitzicht staat dat als het water helderder wordt en het woekerende fonteinkruid in toon wordt gehouden. Verder ontstaan her en der in et Markermeer eilanden waar je naartoe kunt zeilen, kunt aanleggen, en wandeling kunt maken en vogels spotten. De eilanden liggen niet in de drukke vaarroutes van beroepsvaart of pleziervaaert, maar voegen wel iets toe aan een verdere eentonige uitgestrekte plas.
Nieuwe initiatiteven als een Rondje Ierst, of een Slalom Markerwadden met de zeilboot vergroten de toeristische en sportieve mogelijkheden op het drukbevaren meer De stille hoek van het meer achter de Houtribdijk krijgt een trekpleister voor wie het leuk vindt de eilandjes te verkennen.

Wilt u ook eens zeilen op het IJsselmeer? Huur dan een van onze zeiljachten vanuit Hoorn!