Afmeren in een sluis met kajuit zeilboot.

Afmeren in een sluis, hoe doen we dit?

het afmeren in een sluis is voor vele zeilers het spannendste moment van de zeilvakantie. Mensen met pikhaken op het voordek, schippers die vol emotie de bemanning toeschreeuwt, boten die achterstevoren in de sluis terecht komen  en het publiek dat hier kostelijk van kan genieten….

Hoe voorkomt u dat dit u overkomt?

Hieronder proberen we enkele tips te geven voor het juist afmeren in een sluis waardoor het voor iedereen een gezellige dag zeilen blijft….

1. Zorg er voor dat iedereen weet wat het plan is. Het kan geen verrassing zijn hoe de sluis ligt ten opzichte van de wind, en dus is een sluis perfect om van tevoren door te nemen met de bemanning! Er zijn slechts 2 opties; aan bakboord of aan stuurboordzijde afmeren. Zorg er dan ook voor dat de schipper iedereen een duidelijke taak geeft. Het voelt wellicht vreemd om zo te commanderen maar het is op een boot toch echt de normaalste zaak van de wereld! Kijk maar eens naar boten waar het verkeerd gaat, het is duidelijk dat er geen structuur is en dat men niet weet wat er gaat gebeuren of waar de wind vandaan komt.

Het lijkt soms overdreven, maar bereid de boot aan beide zijden klaar om af te meten, dus hang de stootwillen uit aan zowel stuurboord als bakboord, en leg de landvasten ook aan beide zijden van het schip klaar.

Afmeren met de boeg in de wind:

Dit is de eenvoudigste situatie, u kunt heel rustig de sluis binnenvaren. Door de motor slechts een klein beetje in zijn vooruit te houden blijft de schroef water tegen het roer aanduwen waardoor de boot perfect te besturen is met minimale snelheid. De stuurman stuurt de boot rustig naar de kant toe, en de bemanning gooit eerst de achter landvast vast om een bolder op de wal. De boot vaart nog wat verder naar voren, totdat de voorste landvast eenvoudig om een volgende bolder kan worden gelegd. Aangezien dit onmogelijk is vanaf de preekstoel op de borg omdat de boot daar smal is zal de voordekken net iets voor het breedste punt van de boot moeten gaan staan. Dit houdt dan ook in dat als de voorlandvast om de bolder op de wal wordt gelegd dat de boot eigenlijk t ver is doorgevaren en weer iets naar achter zal afzakken. Dit is een prima methode waarbij er weinig fout kan gaan.

Afmeren voor de wind met de wind van achter.

dit wordt iets lastiger… De boot is moeilijker onder controle te houden en vaart al snel te hard de sluis binnen. Het allerbelangrijkste van afmeren voor de wind is de achterlandvast! Zorg er voor dat er iemand klaarstaat met de landvast en geef duidelijk aan om welke bolder deze landvast moet worden gelegd. Zodra deze landvast om de bolder zit moet het schip weer iets te ver naar voren varen zodat ook de voordekken vanaf het midden van het schip de voorlandvast om de bolder kan leggen. Met de achter landvast kan de boot nu worden afgeremd en weer worden teruggetrokken naar achteren. Mocht het niet lukken met de voorlandvast dan is er nog steeds niets aan de hand zolang de achterlandvast maar vast zit. Vier de achterlandvast een paar meter, leg deze stevig om de kikker aan boord, en zet de motor een beetje in zijn vooruit. Nu begint het roer weer te werken omdat de schroef water langs het roerblad duwt. De boot kan nu worden bestuurd terwijl het stil ligt in de sluis. Door te spelen met de gashendel en het roer kan het schip eenvoudig langs de kade van de sluis worden gelegd, en vervolgens de voorlandvast worden vastgemaakt. Deze methode werkt ook goed als de wind een beetje aflandig is, of als de boot tegen wind in ligt. Ook solo zeilers gebruiken deze methode om alleen af te meren.

Afmeren aan hogerwal in de sluis.

het afmeren aan hogerwal, oftewel waar de wind vandaan komt, heeft onze voorkeur. De boot wordt van de kade weggeblazen waardoor schade door de kademuur aan de boot vrijwel onmogelijk is. Belangrijk is echter wel dat de landvasten op tijd worden vastgemaakt, anders kan de boot achterstevoren in de sluis komeide laen te liggen! De stuurman vaart rustig de sluis binnen waarbij de bemanning duidelijke instructies heeft gekregen. De stuurman geeft duidelijk om welke bolders op de sluis de landvasten moeten worden gelegd. de bemanning staat op het breedste punt van het schip, en als eerste wordt de achterlandvast om de bolder gelegd. Zodra deze om de bolder ligt kan de stuurman de punt van de boot iets naar de wal sturen zodat ook de voorste bemanning makkelijk bij de bolder kan komen. Vaar weer iets te ver door zodat de voorlandvast makkelijk kan worden vastgemaakt. Zodra beide landvasten vast liggen zal de boot wat van de wal af waaien, en kan de achterste landvast weet wat worden ingetrokken zodat de boot weer in positie komt te liggen. Mocht de voordekken de voorste landvast niet vast krijgen, maak dan de achterste landvast weer stevig vast op de kikker aan boord, en zet de motor in zijn vooruit. Door het stuurwiel naar de wal te draaien zal de boot langzaam naar de wal worden getrokken, waarna ook de voorste landvast kan worden belegd.

Hieronder een leuke video van het blad zeilen over het passeren of afmeren in een sluis: