Overstag gaan met een zeilboot.

Overstag gaan met een zeiljacht;

Bij elke zeiltocht ontkom je er niet aan; overstag gaan met een zeiboot…
Overstag gaan is eenvoudig maar ook gevaarlijk indien niet iedereen weet wat er met de boot en de zeilen gaat gebeuren.

De definitie van overstag gaan is het door de wind sturen van de boot.

Eigenlijk komt het er op neer dat de boot een richting op vaart met de zeilen over een bepaalde boeg, en daarna met de zeilen over de andere boeg verder vaart.

Hieronder een stappenplan voor het op de juiste manier overstag gaan:

zeilboot overstag gaan
hoe moet je overstag gaan met een zeilboot?

– Alvorens overstag te gaan is het belangrijk dat iedereen zijn taak weet.
– Zorg dat de fokkeschoot aan loef-zijde alvast 2-3 keer om de lier ligt en alle slek uit de lijn wordt getrokken.
– De stuurman stuurt de boot naar de wind toe.
– Zodra de fok begint tegen te bollen wordt de fokkeschoot volledig los gegooid aan lij-zijde. Let op dat niemand bij de fok of fokkeschoot staat omdat deze behoorlijk begint te klapperen!
– Kort daarna zal ook het grootzeil beginnen te klapperen. De grootschoot hoeft niet te worden losgegooid maar mag wel iets worden gevierd zodat de boot over de nieuwe boeg iets eerder op snelheid zal komen.
– De stuurman stuurt de boot snel door de wind, maar stuurt wat minder snel door als de boot over de nieuwe boeg vol valt. Dit geeft de genuatrimmer wat meer de tijd om de nieuwe schoot op de hand aan te trekken.
– De nieuwe fokkeschoot of genuaschoot kan met de hand worden aangetrokken waarbij de schoot ongeveer 2-3x om de lier zit (afhankelijk van de windkracht en grootte van het schip) Zodra de wind in de fok valt moet de schoot nog een extra slag om de lier worden belegd en direct daarmee in de self-tailing worden gedaan. Nu kan de fok met de lierhendel worden dichtgedraaid.
– De stuurman zal na de overstag iets lager aan de wind uitkomen om zo de boot weer op snelheid te krijgen, en hij kan de boot tegelijk met het dichtdraaien van de Genua en eventueel het aantrekken van de grootschoot weer iets oploeven tot de gewenste koers.